Сидерати для плантацій волоських горіхів

Сидерат для волоських горіхів

Сидерати приносять багато користі садам і виноградникам і їх все частіше вирощують останніми  роками. Плантації волоських горіхів мають певні унікальні проблеми, які треба враховувати для успішного використання на них сидератів. Сюди відносяться занадто короткий проміжок часу між збором урожаю і опаданням листя, щоб міг сформуватися сидератний покрив, товстий шар листя на землі, який сповільнює проростання насіння і ріст рослини, відносно низький рівень освітлення, що панує під кроною більшості дорослих садів і потреба в чистій поверхні під час збору врожаю.

Не зважаючи на такі труднощі, багато виробників волоських горіхів успішно вирощують сидератні культури і користаються їхніми вигодами.

Що таке сидерат?

Сидерат це некомерційна агрокультура, яку вирощують у міжряддях, а в деяких випадках між деревами у ряду. Сидерати можуть бути однорічними, що проростають і відмирають кожного року або багаторічними, що живуть кілька років. Бобові та інші трави можна використовувати, як однорічні, так і багаторічні рослини, залежно від виду і способу догляду.
Можна залишити рости озимі чи літні бур’яни і мати їх, як покривні культури. Ці рослини, які ще іноді називають “резидентна рослинність” зазвичай дають менше біомаси (органічної речовини), ніж висіяні сидерати.
Сидерат це некомерційна агрокультура, яку вирощують у міжряддях, а в деяких випадках між деревами у ряду. Основна причина для вирощування сидерату – це покращення якості ґрунту через збільшення вмісту органічних речовин і азоту (для бобових).

Для чого висівати сидерат?

Основна причина для вирощування сидерату – це покращення якості ґрунту через збільшення вмісту органічних речовин і (для бобових) азоту. Сидерати також:
– Покращують доступність до плантації взимку та навесні всмоктуючи зайву воду з ґрунту і цим створюючи твердішу поверхню для коліс техніки.
– Підвищують проникнення води завдяки стабілізації структури ґрунту і створюючи кореневі канали для кращого розповсюдження води.
– Засвоюють азот (якщо це бобові) з повітря і перетворюють його в доступну для дерев форму. Цей “вловлений” азот попадає в дерева, і завдяки цьому зменшується потреба у внесенні комерційних азотних добрив.
– Зменшують змивання поливною та дощовою водою пестицидів та азоту поза межі плантації.
– Пригнічують небажані озимі бур’яни, завдяки затіненню їх і конкуренції з ними за воду. Літні бур’яни також можуть пригнічуватися, якщо сидерати будуть залишені рости наприкінці весни.
– Зменшують ерозію схилів та долин річок, якщо трапляються повені.
– Захищають поверхню ґрунту від ударів струменями води при поливі або дощах та від інших дій, що спричиняють ущільнення землі чи утворення кірки, як наприклад при русі техніки.
– Вбирають надлишки добрив і мінерального азоту та перетворюють їх в стабільніші органічні сполуки, що потім легше засвоюються деревами.
– Зменшують утворення пилу завдяки покращенню структури ґрунту і мінімізації контакту ґрунту з вітрами. Боротьба з пилом також є чинником мінімізації нападів павутинних кліщів.
– Можуть збільшити різноманіття корисних комах, хоча доказів їхнього внеску у боротьбу зі шкідниками на плантаціях волоських горіхів нема.

Сидерати можуть збільшити здатність ґрунту до проникнення та утримання води. З іншого боку, сидерати споживають воду, і це підвищить загальні потреби саду у водопостачанні.

З якими проблемами можна зіткнутися при вирощуванні сидератів?

Розхід води. Сидератам потрібна вода і це підвищить загальні потреби саду у водопостачанні. Навесні сидерати можуть виснажити зимові запаси вологи, які мали б дістатися деревам. Типова сидератна культура потужністю 5 600 кг/га у прохолодну пору року споживає 18.5 мільйонів кубометрів води. Багаторічні дерники весь час конкурують з садом за воду. Плантація дорослого мигдалю, де сидератом служить багаторічна конюшина, наприклад, може спожити на 10-30 відсотків більше води, ніж плантація з голою землею (Prichard та інші. 1989). Проте, сидерати також можуть збільшити здатність ґрунту до проникнення та утримання води. Ці переваги можуть зменшити потребу садів у поливі, якщо вони засіяні сидератами. Споживання води трав’яним покровом на плантаціях волоського горіха може бути меншим ніж на плантаціях мигдалю через те, що в них густіша тінь.

Ризик заморозків. Гола, тверда, волога земля абсорбує тепло вдень і виділяє його вночі, збільшуючи при цьому температуру на 1.5-2.5 o C. Озимі сидерати зменшують поглинання вдень тепла ґрунтом, відповідно збільшуючи ризик пошкоджень заморозками, коли у дерев починає розпускатися листя. Низьке скошування покривної культури перед заморозками може зменшити такий ризик.

Завада підтримці саду у належному санітарному стані. Зусилля підтримувати добрий сидерат можуть вступити в протиріччя з потребою провести весняне скошування, щоб понищити муміфіковані горіхи, які перезимували і можуть містити в собі оранжевих хробаків. Низьке скошування, щоб перемолоти такі перезимовані горіхи може зменшити приріст біомаси сидерату і навіть бути шкідливим для росту і самосіву деяких видів рослин.

Перешкода заходам обрізування саду. Дуже важко або неможливо вивезти і подрібнити обрізки, що лежать на землі в саду, після того, як сидерати виросли навколо них навесні. Якщо плануєте вирощувати покривну культуру, обрізуйте і чистіть плантацію восени до висіву сидератів або висівайте їх почергово у рядах і обрізуйте дерева у не засіяних рядах. Ще варіант, вирощуйте сидерати у ті роки, коли не плануєте обрізування.

Накопичення гоферів та полівок. Кишенькові гофери харчуються корінням однорічних та багаторічних конюшин, тому ці рослини можуть актуалізувати проблему гоферів у садах. Ряди сидератів також служать маскуванням надземних горбиків, що вказують на присутність гоферів на плантації. Вони можуть бути місцем проживання полівок, захищаючи їхні ходи і стежки.

Прихисток нематод. Сидерати можуть вплинути на динаміку популяцій трьох видів рослинних паразитів-нематод, що нападають на волоський горіх: кільчасту нематоду (Mesocriconema xenoplax), нематоду кореневих вузлів (кілька видів Meloidogyne) і нематоду кореневих язв (Pratylenchus vulnus). Хоча експериментальні дані вказують на те, що деякі сидерати можуть пригнічувати популяції нематод, більшу стурбованість викликає можливість сидератів давати прихисток нематодам і збільшувати їхню кількість у горіхових садах.

Нематоди кореневих вузлів та кільчасті мають великий спектр хазяїнів, включно з багатьма видами бур’янів та сидератів. Ці нематоди зазвичай накопичуються до загрозливих для садів рівнів лише на грубо текстурованих ґрунтах, таких як піщані суглинки, але часом вони можуть бути проблематичними і на ґрунтах з кращою структурою. Через те що нематоди менше активні взимку і навесні, коли температура ґрунту низька, на таких ґрунтах можна використовувати озимі сидерати типу зелений гній без збільшення популяцій кільчастих або коренево-вузлових нематод.

Скосіть або передискуйте ці сидерати до середини травня, коли температури ґрунту стають сприятливими для життя і розмноження нематод. Нематода Pratylenchus vulnus є найбільшою проблемою для виробників волоських горіхів. Оскільки її хазяїнами є переважно дерева або виноградна лоза, більшість сидератів можна вирощувати не ризикуючи збільшити кількість цих шкідників. Злакові та бобові сприяють кільком іншим видам Pratylenchus, таким як P. penetrans і P. neglectus, але ці шкідники, що утворюють кореневі язви, не шкодять волоським горіхам.

Як вибрати сидератну культуру?

Типи сидератів. Системи сидератних культур для дерев, що були найуспішнішими на плантаціях волоських горіхів.
– Озимі культури типу зелений гній (малюнок 1), переважно складаються з суміші великозернових культур (наприклад, овес або ячмінь) і бобових культур, що сприяють фіксації азоту (наприклад, вика, горох, кінський біб), яку висівають кожної осені і скошують або перетирають навесні.
– Однорічні самосівні бобові (малюнок 2) (наприклад, звичайна вика, підземна або багряна конюшина, люцерна мінлива) або трави (наприклад, бромус м’який), які спочатку висівають восени, потім доглядають навесні і влітку так, щоб рослини самосівом далі себе підтримували.
– Багаторічні дерники (малюнок 3), складаються з трав (багаторічна пажитниця, різноманітні костриці) і/або бобових (біла і/або сунична конюшина); їх висівають восени або навесні, косять і мають цілорічний земляний покрив у саду.

Ці три групи сидератів мають різний набір потенційних переваг і недоліків, які треба прийняти до уваги, коли підбираєш покрив у конкретній ситуації конкретного саду (дивися на полях).

Гречка як сидерат

Ще одним типом сидератів, який деколи використовують на молодих плантаціях є теплолюбні рослини, такі як гречка, суданська трава або коров’ячий горох. Ці культури допомагають збільшити вміст органічних речовин у ґрунті, а також покращують здатність ґрунту до культивації та утримання води. Курячий горох також зв’язує атмосферний азот. Ці переваги особливо потрібні у садах на піщаному ґрунті, в якому є мало органічних речовин. З іншого боку, через те що ці сидерати ростуть навесні і влітку, збільшується потреба водопостачання саду, а також вони можуть спричинитися до збільшення кількості нематод. Перевіряйте рівень нематод, а також уникайте тих літніх сидератів, які є хазяїнами нематод, що несуть загрозу для саду.

Переваги і недоліки вибраних сидератних систем

Очікувана користь Озимий зелений гній Щорічне підсівання Багаторічний дерник
збільшити органіку в ґрунті ● ●
підвищити мікробіологічну активність в ґрунті ● ●
перетворювати атмосферний азот в ґрунтові нітрити ● ●
покращити проникнення води в ґрунт ● ● ● ● ● ●
зменшити вимивання і ерозію ґрунту ● ●
зменшити утворення пилу
зменшити ущільнення ґрунту
пригнітити бур’яни ● ● ● ● ● ●
зменшити надлишкову весняну вологу ● ● ● ●
покращити прохідність взимку ● ● ● ●
Потенційні проблеми
Збільшиться потреби води ❍ ❍
Пошкодження весняними заморозками ❍ ❍
Перешкода при обробці проти оранжевого хробака
Сприяє проживанню ховрахів
Заважає обрізуванню і чищенню саду ❍ ❍
Збільшує чисельність нематод ❍ ❍

Пояснення позначок до таблиці:
●● / ❍ ❍ Велика вигода / проблема
● / ❍ Середня вигода / проблема
■ Мала або жодної вигоди / проблема

Які особливості саду впливають на вибір сидератної культури?

Догляд за поверхнею землі в саду. Озимі сидерати на зелений гній добре підходять для культивованих садів, тому що розпушення ґрунту і покращення його родючості є максимальним для цих культур, коли вони перемішуються з землею. Правда, ці переваги зменшуються при наступних культиваціях, тому що постійне дискування пришвидшує розпадання органічних речовин. Культури для зеленого гною також несуть багато користі і для некультивованих садів, де скошені залишки залишаються розкладатися на поверхні. Правда, при такому способі з бобових вивільняється менше азоту, якщо порівняти з переорюванням. Однорічні самосіви та багаторічні дерники можуть існувати тільки в некультивованих садах.

Метод поливу. Вибір сидерату може бути продиктований до певної міри методом поливу саду. Озимі культури на зелений гній, висіяні восени і скошені або задисковані навесні, можна вирощувати без суцільного поливу (тобто, в садах з крапельною або мікрополивною системою), оскільки їх усувають до того, як починається поливний сезон. Суцільна поливна система деколи може мати переваги, якщо приходиться підлити озимі культури на зелений гній і однорічні самосівні культури у випадку відсутності осінніх дощів в час проростання насіння. Через те що багаторічні дерники тримаються круглий рік, суцільний розбризкувач або потоковий полив забезпечують кращий ріст і довготривалість сидератів. Багаторічні дерники успішно застосовуються в садах, які мають системи часткового покриття поливом, як наприклад мікроспрінклери, але сидерати краще ростуть і дають більше користі в тих місцях, куди досягає поливна система.

Волоський горіх

Різновиди волоських горіхів. Підготовка ґрунту і висівання сидерату має відбутися у період між збиранням врожаю і опаданням листя, коли умови ґрунту сприятливі для проростання насіння і укорінення. Ранньо- та середньостиглі сорти волоського горіха дають більше часу для цих робіт, ніж пізньостиглі. За умови вдалого планування та сприятливої погоди, можна успішно закласти ряди сидератів у горіховому саду.

Підготовка ґрунту і висівання сидерату має відбутися у період між збиранням врожаю і опаданням листя, коли умови ґрунту сприятливі для проростання насіння і укорінення.

Затінення саду. Деякі види сидератів краще переносять затінення, ніж інші, і відповідно, є краще пристосованими для використання на плантаціях волоських горіхів. Затінення саду не таке важливе для озимих культур на зелений гній і однорічних самосівних видів, як для трав’яних дерників, через те що ряди сидератів формуються і ростуть після опадання листя, коли поверхні ґрунту досягає більше світла.

Озимі на зелений гній переважно усуваються з саду шляхом скошування або дискування до того, як наступає максимальне затінення саду. Однорічні самосівні трави і бобові, що рекомендуються для плантацій волоських горіхів, добре ростуть у напівтіні, що існує на початку вегетаційного сезону, і перед тим, як їх скосять влітку, вони встигають викинути насіння. Деякі багаторічні трави і види дерникової конюшини (наприклад, багаторічна пажитниця, костриця червона, конюшина біла) мають достатню толерантність до затінення, щоб прижитися і добре рости в затінених садах, хоча трав’яні і бобові дерники все ж накраще і найдовше ростуть в тих садах, де на них падає хоч трохи прямого сонячного світла.

Тип ґрунту і клімат. В садах з важкою текстурою ґрунту або де випадають ранні осінні дощі, мокра земля може становити перешкоду для доступу техніки під час збирання врожаю. Сидерати, які можна брати під контроль скошуванням, такі як однорічні самосівні культури, багаторічні дерники або скошені озимі на зелений гній, забезпечують кращу твердість поверхні землі під час збору врожаю, ніж сидерати переорані навесні культивацією.

Підписатися
Сповістити про
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
×

Замовлення зворотного дзвінка